#tarteaucitronAlertBig {

Moderatiehandvest voor publieke inhoud

Dit gematigdheidshandvest vormt een contractueel document.

Elk abonnement op en/of gebruik van de JOXX dienst impliceert de aanvaarding en naleving van dit charter.

Beste JOXX-gebruiker,

U maakt gebruik van een mannelijke gemeenschap en sociaal netwerk dating-applicatie en sociaal netwerk dat u in staat stelt om verbinding te maken met andere geregistreerde gebruikers zoals u op deze applicatie. We willen dat de uitwisselingen zo onderhoudend mogelijk zijn.

Om dit te doen, moet u andere gebruikers met hetzelfde respect behandelen als u voor uzelf verwacht.

Op JOXX kunt u uw individualiteit vrijelijk laten zien door uw smaak, voorkeuren, persoonlijkheid, levenskeuzes, seksuele geaardheid uit te drukken, door uw foto’s en video’s te plaatsen en door uzelf in het openbaar te belichten.

De andere Gebruikers doen hetzelfde en drukken hun eigenheid uit als u, behandelen hen met vriendelijkheid en onthouden zich van elk oordeel tegen hen, elke vorm van discriminatie op basis van fysieke verschijning, etnische afkomst of alles wat onverdraagzaamheid zou kunnen uitdrukken.

Empathie en zorgzaamheid, dat is het gedrag, de houding die we hopen. Dit is wat we hopen als gebruikerservaring, zodat JOXX een vriendelijke ruimte is om te delen en plezier te hebben.

Algemeen

Het matigingscharter van JOXX is van toepassing op alle Gebruikers die de Mobiele Applicatie hebben gedownload en/of gebruiken en een rekening hebben aangemaakt.

Om dit te doen, zal de Publieke Inhoud van uw profiel, uw presentatievideo, uw foto’s, uw aandelen op het sociale netwerk Zone-X worden gemodereerd door onze teams gevestigd in Frankrijk volgens de regels van goed gebruik van ons gematigdheidshandvest.

 Elke strafrechtelijk verwerpelijke inhoud en elke vorm van discriminatie is volgens de geldende wetgeving verboden.

JOXX heeft het recht om alle openbare inhoud die door een gebruiker wordt gepubliceerd te modereren.

JOXX kan ook een Gebruiker die dit heeft veroorzaakt, schorsen, verwijderen, isoleren of verbannen.

Geen enkele tegenprestatie, met inbegrip van compensatie of terugbetaling, zal verschuldigd zijn aan Gebruikers die een schorsing, isolatie, verbanning of schrapping van het account of beëindiging van het contract hebben ondergaan. Het staat gebruikers vrij om hun abonnement te beëindigen.

Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Naast de bepalingen van de algemene voorwaarden en andere contractuele documenten, is de Gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle Content die hij publiceert in de specifieke gebieden van de Mobiele Applicatie. De inhoud moet voldoen aan de geldende wetgeving in het land van de gebruiker.

Voor zijn veiligheid moet de Gebruiker zorgvuldig de informatie kiezen die hij in zijn profiel en op de Zone-X nieuwsfeed publiceert.

De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat deze informatie zal worden gedeeld en verspreid onder alle gebruikers van de JOXX Mobiele Applicatie.

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn volgens de geldende wetgeving in zijn land en onthoudt zich van publicatie in alle voor het publiek toegankelijke gemeenschappelijke ruimten:

 • Elke informatie of commerciële aankondiging zonder de uitdrukkelijke toestemming van de mobiele applicatie,
 • Elke inhoud van lasterlijke aard, of die anderen schaadt vanwege hun afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, handicap of sociale achtergrond,
 • Elke aanstootgevende inhoud, persoonlijke beschimping, belediging, vernedering, bedreiging,
 • Elke inhoud die aanzet tot haat, geweld, zelfmoord, terrorisme, intimidatie of bedreiging van een andere Gebruiker of derde partij,
 • Elke pedofiele inhoud,
 • Elke inhoud die zich voordoet als een andere gebruiker of derde partij,
 • Elke inhoud die vertrouwelijke informatie of informatie met betrekking tot het privéleven, zoals telefoonnummers of adressen, onthult,
 • Elke inhoud die opzettelijk valse informatie onthult,
 • Elke inhoud die reclame maakt voor een merk, een product, een dienst,
 • Elke inhoud die het merkimago of de reputatie van JOXX en zijn teamleden schaadt.
 • Elke verboden inhoud of vermelding van illegale praktijken,

En over het algemeen:

 • de Mobiele Applicatie te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, of met het intellectueel eigendomsrecht en de privacywetgeving,
 • trachten de Mobiele Applicatie en haar functionaliteiten op enigerlei wijze te wijzigen of te beschadigen, in de Applicatie te hacken of toegang te krijgen tot de computerdiensten en -systemen van de Mobiele Applicatie, of trachten de controle- en abonnementssystemen ervan te omzeilen,
 • de mobiele applicatie en haar diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, of in een omgeving die gevaarlijk is voor de gezondheid, of door de mobiele applicatie af te leiden van haar oorspronkelijke functionaliteiten.

Ons gematigdheidsbeleid

Onze moderatoren hebben toegang tot uw publiek profiel en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels die we zojuist hebben genoemd.

Matiging is niet eenvoudig, het is geen straf of een individueel oordeel.

Het doel van gematigdheid is om van JOXX een gemeenschappelijke ruimte te maken om te delen, als een van uw inhoud wordt gemodereerd op een manier die niet bij u past, is het niet tegen u! Pas uw inhoud aan en wees er zeker van dat onze teams ook handelen met de welwillendheid die we van u vragen.

In combinatie met uw verplichtingen, en om ons wederzijds begrip te bevorderen, is hier een niet-uitputtende lijst van alles wat we niet accepteren op JOXX.

Publieke inhoud Matiging

De voorwaarden voor gematigdheid die wij aan u gaan toelichten, betreffen de volgende openbare inhoud:

 • De publieke teksten en emoticons in uw profiel,
 • De video toont uw profiel en alle elementen waaruit het bestaat: beelden, geluiden, inlegwerk,
 • Publieke profielfoto’s,
 • Publicaties over de Zone-X Nieuws Feed
 • Publieke informatie over het Play-X-streamingkanaal

Detail en toepassing van Public Content Moderation

Zal matig zijn:

 • Elke inhoud die denigrerend en beledigend is voor JOXX of een andere persoon,
 • Elke inhoud die verwijst naar betaalde seksuele diensten
 • Elke inhoud van racistische, homofobe, seksistische of serofobe aard,
 • Elke vermelding van drugs, of gebruik van drugs, die dubbelzinnig is zoals het rollen van een sigaret, is ook verboden,
 • Elke beledigende, obscene, godslasterlijke, beledigende, beledigende of schokkende inhoud, evenals eventuele afkortingen daarvan,
 • Elke inhoud met betrekking tot een commercieel product, website of toepassing,
 • Alle inhoud is onderworpen aan de regels van het auteursrecht en de intellectuele eigendom,
 • Elke gevoelige inhoud met een privé-karakter, zoals het openbaar maken van adres en telefoonnummer,
 • Elke inhoud van politieke of religieuze aard,
 • Elke zoofiele, necrofiele of pedofiele inhoud,
 • Alles wat te maken heeft met geweren of messen,
 • Elke inhoud met een karakter dat als minderjarig kan worden beschouwd,
 • Elke inhoud die zichtbaar is gewijzigd door het gebruik van software of een fotografische retoucheerapplicatie waardoor de gebruiker te jong lijkt om te voldoen aan de meerderjarigheidsvereiste voor toegang tot de applicatie,
 • Elke inhoud die niet van jou is, die beroemdheden, “candids” vertegenwoordigt en elke inhoud die de beeldrechten niet respecteert,
 • Elke inhoud met een commercieel product, reclame voor een dienst of product, website of toepassing,
 • Elke foto- of video-inhoud die voornamelijk uit tekst bestaat of waarin de tekst een belangrijke plaats inneemt ten nadele van de achtergrond,
 • Scènes van geweld tegen mensen of dieren,
 • Sportpraktijken met doorbloeding,

Privacybeleid

Let op: JOXX is geen digitale kluis en wij wijzen alle verantwoordelijkheid af. Publieke content sites worden opgehaald en gedeeld door een tool buiten onze applicatie om.

Uw profielfoto’s en -video’s worden gepubliceerd in een openbaar album of in een privé-album, waartoe u zich toegang voorbehoudt aan de aangeslotenen die u machtigt.

Zone-X publicaties en hun commentaren zijn Public Content.

De matigingsdienst heeft geen toegang tot uw privéberichten. Als je misbruik ziet of wat je denkt dat misbruik is door een andere gebruiker, gebruik dan de “rapporteer een gebruiker” functie, wat de enige manier is waarop de moderator gewaarschuwd kan worden.

De “rapport”-functie is beschikbaar op de Zone-X nieuwsfeed en op de profielen van uw correspondenten.

U kunt het profiel en de berichten van uw correspondent blokkeren als u niet tevreden bent met de inhoud ervan. Met JOXX kunt u uw beslissing terugdraaien en deblokkeren.

Beste gebruiker, we hebben geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn door u de details te geven van wat we niet willen zien op onze applicatie.

We weten uit ervaring dat onduidelijkheden altijd mogelijk zijn.

Als u van mening bent dat een profiel of een bericht niet geschikt is, kunt u dit te allen tijde direct op uw sollicitatie melden aan het moderatieteam.

Reken op ons om uw verslag op de meest zorgvuldige wijze te behandelen in overeenstemming met ons gematigdheidshandvest.

Op dezelfde manier, als u denkt dat u ten onrechte gematigd bent, als u denkt dat we te streng zijn, stuur ons dan uw opmerkingen en uw klachten. We zullen ze net zo ijverig behandelen.

Dank u voor uw begrip.