#tarteaucitronAlertBig {

Privacybeleid

Presentatie

Dit privacybeleid is een contractueel document.

Elk abonnement op en/of gebruik van de JOXX dienst impliceert de aanvaarding en naleving van dit privacybeleid.

Ons privacybeleid is in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD) dat op 25 mei 2018 in werking is getreden. Het doel van deze verordening is om regels vast te stellen met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de verzameling, de opslag en het gebruik ervan, en de regels met betrekking tot het vrije verkeer van dergelijke gegevens binnen de Europese Unie.

Het hoofddoel ervan is de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en in het bijzonder hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Het bedrijf Connection is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de JOXX-applicatie en doet er alles aan om uw privacy te beschermen wanneer u de applicatie bezoekt. Ons privacybeleid is erop gericht om de integriteit en kwaliteit van onze diensten te behouden in de grootst mogelijke transparantie naar onze gebruikers toe.

De onderneming Connection verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven nooit zullen worden doorgegeven aan derden en andere commerciële relaties. Deze gegevens zullen strikt worden gebruikt in het kader van de behandeling die nodig is voor het goed functioneren van de Applicatie.

Om toegang te krijgen tot onze diensten, verstrekt u ons persoonlijke informatie die wij delen met andere JOXX gebruikers.

Dit privacybeleid zal in detail worden beschreven: 

 • Het soort informatie dat wordt verzameld:
  • Gedeelde persoonlijke gegevens
  • Ongedeelde gegevens
  • Technische en commerciële gegevens
  • Cookies
 • Derden
 • Gegevensbescherming
 • Uitoefening van uw rechten
 • Actualisering en herziening van ons privacybeleid

Door JOXX Gebruiker te worden gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid en het verzamelen van de door u verstrekte gegevens. Alle Gebruikers gaan ermee akkoord om alle persoonlijke informatie die in het publieke deel van hun profiel is ingevoerd, openbaar te maken.

Deze dienst is uitsluitend voorbehouden aan grote gebruikers. Er wordt geen informatie over een minderjarige geaccepteerd, de toegang tot de JOXX-applicatie wordt geweigerd als JOXX op de hoogte is van de leeftijd van de gebruiker.

Soorten verzamelde informatie

Alle gegevens die een persoon identificeren zijn persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft en die ons in staat stellen u te identificeren en de contacten tussen de leden te vergemakkelijken. Deze persoonlijke gegevens worden verzameld bij de inschrijving, bij het invullen van het profielformulier, bij elke wijziging van de gegevens en bij het gebruik van de sollicitatie.

Gebruikers die hun profiel invullen gaan akkoord met de publicatie en raadpleging door andere leden van de JOXX-applicatie.

Het invullen van het volledige profielformulier is niet nodig om de applicatie in de beschikbare landen te gebruiken.  De enige voorwaarden die nodig zijn om de Applicatie te gebruiken zijn: een e-mailadres, een profielwachtwoord, het bereiken van de wettelijke meerderheid, het activeren van de locatie en het verstrekken van nauwkeurige geolokalisatie.

De gebruiker kan de weergave van locatiegegevens uitschakelen en dus de afstand die hem/haar scheidt van andere gebruikers niet openbaar maken.

De gebruiker kan de radarfunctie en daarmee de weergave van de oversteekpositie uitschakelen.

Gedeelde persoonlijke gegevens zijn beschrijvende gegevens of foto’s van uw persoon, die het mogelijk maken dat andere gebruikers basisinformatie over u hebben, evenals de weergave van uw afstand tot andere gebruikers, en de weergave van de oversteekpositie met andere gebruikers, berekend door de radar.

Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over etniciteit, seksleven of seksuele geaardheid, en de door de radar berekende oversteekpositie.

Met de niet gedeelde gevoelige persoonlijke gegevens kunnen wij u identificeren als een uniek individu via uw e-mail- en profielwachtwoord, de ID en technische elementen van uw apparatuur, en uw adres geolokaliseren.

Persoonlijke gegevens, indien ingevuld, kunnen worden geraadpleegd telkens als u verbinding maakt met de applicatie.

1 Gedeelde persoonlijke gegevens :

 • De gebruikte naam of pseudoniem
 • Beschrijving van het profiel
 • De fysieke beschrijving van de gebruiker in zijn profiel :
  • Leeftijd,
  • Hoogte,   
  • Gewicht,
  • Morfologie,
  • Stijl,   
  • Etniciteit,
  • Onderzoek,
  • Rol,
  • Huidige relatie,
  • Video of foto’s met betrekking tot het profiel,
  • Foto’s gedeeld op de InstaJOCKXX-draad,
  • Sociale netwerkaccounts,
  • Geolocatie in de vorm van afstand,
  • Geolocatie in de vorm van een radarberekende cross-over positie

Maak in ieder geval geen informatie bekend die u privé wilt houden en maak uw toegangscodes niet bekend aan onze diensten, die vertrouwelijk moeten blijven.

Persoonlijke informatie zoals uw etnische afkomst, seksuele rol, seksuele geaardheid, sociale netwerkaccounts, geolocatie in de vorm van een kruiselingse positie zal beschikbaar zijn voor raadpleging door andere gebruikers als u ze heeft ingevuld of geactiveerd.

De profielinformatie die u kiest om ons te verstrekken kan bij elk van uw sessies worden aangepast.

U heeft de mogelijkheid om deze informatie niet te verstrekken door de velden in uw profiel niet in te vullen.

U heeft de mogelijkheid om de radarfunctie uit te schakelen, zodat andere gebruikers uw oversteekplaatsen niet kennen.

2 Niet-gedeelde gegevens

JOXX deelt geen van de privé-uitwisselingen die u heeft met andere gebruikers.

Uw e-mail en wachtwoord zijn persoonlijke gegevens die we niet delen, maar die wel noodzakelijk zijn:

 • aan uw identificatie als lid van de dienst,
 • aan de uitvoering en het gebruik van de dienst,
 • op uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen,
 • aan uw verzoeken om assistentie aan onze onderhoudsteams,
 • naar uw opmerkingen over de diensten van de JOXX-applicatie,
 • voor de verzending van alle mededelingen met betrekking tot de door JOXX aangeboden diensten en meer in het algemeen voor de goede werking van de applicatie,
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

JOXX deelt geen geolocatiegegevens die zijn opgeslagen voor statistische doeleinden of die nodig zijn voor de werking van de applicatie.

3 Technische en commerciële gegevens

De JOXX-applicatie verzamelt andere informatie: technische informatie die nodig is voor de goede werking ervan, commerciële gegevens die door de luifels van de Gebruikers worden verstrekt met betrekking tot de abonnementen en alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract en de Contractuele Documenten, het beheer van de Gebruikersaccount en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen:

 • Uw apparaat-ID en gerelateerde software en technische informatie, zoals onder andere het besturingssysteem waarmee u uw gebruikersprofiel kunt beheren,
 • Geolokalisatie-informatie via wifi, GPS of cellulaire gegevens van uw toestel waarmee u de afstand tussen de gebruikers kunt evalueren,
 • GPS-status en locatietoestemmingen,
 • Niet-geïndividualiseerde browsing data verzameld door Firebase,
 • De waarschuwingen en alerts die u aan ons meldt,
 • Uw eventuele opmerkingen en contacten met onze onderhoudsdiensten,
 • Alle gegevens en uitwisselingen met gebruikers stellen ons in staat om aan onze wettelijke en commerciële verplichtingen te voldoen.

4 Cookies

De applicatie verzamelt geen gegevens via cookies.

Derden

Als u andere sites bezoekt via onze Applicatie bent u onderworpen aan het privacybeleid van die sites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens op sites van derden.

Gegevensbescherming en opslagduur

Het bedrijf Connection implementeert alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens in haar bezit te beschermen tegen elke vorm van toegang, vernietiging of openbaarmaking.

Wij garanderen het hoogste niveau van veiligheid voor uw persoonlijke gegevens.

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt voorbehouden aan de medewerkers van het bedrijf Verbinding alleen in het kader van de noodzakelijke behandeling waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Het bedrijf Connection bewaart de persoonsgegevens gedurende de minimale tijd die nodig is voor de goede werking van de Applicatie en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. Na afloop van deze periode worden de persoonsgegevens niet meer bewaard.

De bewaartermijnen voor de gegevens zijn als volgt:

 • De gegevens met betrekking tot actieve rekeningen worden bewaard zolang de rekening actief is.
 • 1 jaar na de laatste aansluiting voor gegevens met betrekking tot een inactieve rekening of groep
 • 5 jaar na de laatste verbinding voor gegevens met betrekking tot een geblokkeerde rekening
 • 1 jaar voor alle gegevens die door de moderatiedienst worden verwerkt
 • 1 jaar voor alle gegevens die per e-mail worden verstuurd,
 • 1 jaar voor alle gegevens die door gebruikers in de News Feed worden gepubliceerd
 • 30 dagen voor locatiegebonden gegevens
 • 30 dagen voor gegevens met betrekking tot profielweergaven
 • 30 dagen voor gebruikslogboeken

Elke illegale indringing in onze database zal resulteren in een onmiddellijke waarschuwing en de uitvoering van de nodige acties.

Uitoefening van uw rechten

Toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van uw gegevens.

In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 heeft u het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, deze te corrigeren of te wissen, de uitgevoerde verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen.

 • Recht van toegang: U kunt een kopie aanvragen van al uw persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben; raadpleeg hiervoor de sectie “Instellingen en privacy/ Vraag mijn persoonlijke gegevens aan” in uw profiel.

Wij sturen u deze gegevens per e-mail naar het door u bevestigde e-mailadres.

 • Recht om te wijzigen: om dit te doen in uw profiel, verwijzen wij u naar de sectie “Instellingen en vertrouwelijkheid/wijziging of correctie van gegevens” om uw verzoek in te voeren.
 • Bezwaar: Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan leiden tot het beëindigen van onze diensten. Gebruik in uw profiel het “contact” formulier om uw aanvraag in te vullen.
 • Portabiliteit: het recht op portabiliteit gaat over de controle van uw gegevens: het stelt u in staat om “draagbare” gegevens te hebben en te manipuleren en deze te verzenden naar andere platformen. Gebruik in uw profiel het “contact” formulier om uw aanvraag in te vullen.
 • Verwijdering: U kunt uw account ook verwijderen in de sectie “instellingen en privacy / “mijn account verwijderen” van uw gebruikersprofiel. Uw account zal worden verwijderd uit onze databases, maar sommige informatie kan worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Updates en wijzigingen van ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Door JOXX te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.