#tarteaucitronAlertBig {

Algemene voorwaarden

Het downloaden en/of gebruiken van de JOXX Mobiele Applicatie en haar website www.joxx.men impliceert de volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden, het moderatiereglement, het privacybeleid en het Vertrouwenshandvest, die alle de Contractuele Documenten vormen.

De toepasselijke Algemene Gebruiksvoorwaarden en meer in het algemeen de toepasselijke Contractuele Documenten zijn die welke van kracht zijn op het moment van het eerste gebruik van de Mobiele Applicatie en op het moment van elke toegang tot JOXX en zijn van toepassing op alle volgende updates van de Applicatie.

De Gebruiker verklaart deze te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze zonder beperking of voorbehoud te respecteren. De Contractuele Documenten zijn onderhevig aan wijzigingen, om rekening te houden met elke evolutie, of het nu gaat om jurisprudentie, wetgeving of techniek. De wijzigingen worden van kracht op de dag van publicatie op de website www. joxx.men en in ieder geval bij elk nieuw gebruik van JOXX na de wijzigingen. De Contractuele Documenten kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de Mobiele Applicatie en de website www.joxx.men.

Presentatie van de mobiele applicatie

JOXX is een Mobiele Applicatie gepubliceerd door het bedrijf Connection dat een datingservice en een sociaal netwerk exclusief voor mannelijke gebruikers aanbiedt.

De landen waar de mobiele applicatie op de markt wordt gebracht en wordt aangeboden om te downloaden zijn :

Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Malta, Verenigde Staten, Canada.

JOXX is een geregistreerd handelsmerk, waarvan de rechten toebehoren aan het bedrijf Connection.

De mobiele applicatie, de afbeeldingen, voorwaarden, handelsmerken en de gehele omgeving zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Connection.

Definities

Mobiele toepassing: verwijst naar JOXX in zijn web-, mobiele, tablet-versie.

Account of profiel: verwijst naar de persoonlijke ruimte die de Gebruiker heeft aangemaakt via een registratieformulier op de Mobiele Applicatie. Het stelt hem/haar in staat om toegang te krijgen tot de lijst van Gebruikers, om schriftelijk, via audio of video contact met hen op te nemen, om informatie te lezen of te becommentariëren die op de Mobiele Applicatie is gepubliceerd, om informatie te ontvangen, om geolokalisatiediensten te gebruiken, om gebruik te maken van sociale netwerkfunctionaliteiten en om zich te abonneren op een abonnementsformule. Elke natuurlijke persoon die ouder is dan de meerderjarige leeftijd (volgens de geldende wetgeving in zijn of haar land) kan een account aanmaken en moet een geldig e-mailadres opgeven dat gebruikt zal worden als een login en een vertrouwelijk wachtwoord. Hij/zij zal toegang hebben tot zijn/haar Account zodra deze is gevalideerd. In het algemeen behoudt de onderneming Connection zich het recht voor om het aanmaken van een account te weigeren als zij vaststelt of als zij in welke hoedanigheid dan ook in kennis wordt gesteld van het feit dat het betreffende veld in het registratieformulier een duidelijke inbreuk op de rechten van derden vormt of onjuiste informatie bevat.

Abonnement: een abonnement op een betaald dienstenaanbod dat voor een vaste prijs en een vaste of onbepaalde periode op de Mobiele Applicatie beschikbaar wordt gesteld.

Inhoud: verwijst naar alle tekstuele, audiovisuele, geluids-, grafische, fotografische en andere soorten publieke content en commentaar die wordt uitgezonden, beschikbaar en toegankelijk is op de Mobiele Applicatie.

Formulier: verwijst naar het formulier waarmee de gebruiker een account kan aanmaken en/of zich kan abonneren op abonnementspakketten.

Gebruiker: verwijst naar elke natuurlijke persoon, al dan niet houder van een rekening en/of abonnement, die toegang heeft tot de Mobiele Applicatie, ongeacht zijn of haar locatie en de voorwaarden van zijn of haar verbinding.

Commentaar: verwijst naar een publieke reactie op de content die door een gebruiker op de mobiele applicatie wordt gepubliceerd in een speciale ruimte.

Isolatie: de gebruiker die onderworpen is aan een Isolatieprocedure kan toegang krijgen tot de applicatie en de functies raadplegen. Ze kunnen echter niet meer met andere gebruikers communiceren.

Verbod: de gebruiker die het voorwerp is van een verbodsprocedure heeft geen toegang meer tot de functies van de toepassing en kan het startscherm niet meer openen.

Voorwaarden voor toegang tot de mobiele applicatie

De JOXX Mobiele Applicatie is gereserveerd voor volwassen gebruikers met een mannelijke geslachtsidentiteit.

De JOXX mobiele applicatie kan worden gedownload in Android formaat van de website www.joxx.men. De gebruiker moet het downloaden van het applicatiebestand op zijn met Android uitgeruste apparatuur kunnen accepteren zonder gebruik te maken van de luifel van zijn operator.

Verbinding met de Mobiele Applicatie zal worden geweigerd aan elke minderjarige, indien de diensten van JOXX op de hoogte zijn van de leeftijd van de Gebruiker.

Een Gebruiker die door de gematigde dienst als minderjarig wordt beschouwd, wordt in Isolatie geplaatst. Deze Gebruiker kan een beroep doen op de JOXX Klantenservice om de isolatieprocedure aan te vechten en te bewijzen dat hij of zij meerderjarig is door het verstrekken van een geldig identiteitsbewijs.

De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij in staat is om de mobiele applicatie te gebruiken.

De gebruiker erkent dat hij vóór de registratie op leesbare en begrijpelijke wijze de Contractuele Documenten en de in artikel L. 221-5 van het Franse Consumentenwetboek vermelde informatie heeft ontvangen, en in het bijzonder de volgende informatie:

– Informatie met betrekking tot de onderneming Aansluiting, haar post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en haar activiteiten;

– Informatie over de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden ;

– de mogelijkheid om een beroep te doen op een consumentenombudsman; en

– Geaccepteerde betaalmiddelen.

De Gebruiker erkent dat hij, gezien de specifieke kenmerken van de dienst, niet beschikt over een herroepingsrecht van de bedrijfsaansluiting op het einde van zijn inschrijving.

Bij het aanmaken van zijn account en tijdens de duur van het gebruik van de Applicatie, verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte en betrouwbare contactinformatie en nauwkeurige en reële geolokalisatie te communiceren.

Een Gebruiker die eender welk middel gebruikt om zijn of haar geolocatiecoördinaten te vervalsen of weigert deze door te geven, zal de toegang tot de Mobiele Applicatie geweigerd worden.

Het is hetzelfde voor elke Gebruiker die zich niet in een land bevindt waar de Mobiele Applicatie voor gebruik op de markt wordt gebracht.

Informatie zoals e-mailadres en wachtwoord maken toegang tot de Mobiele Applicatie en registratie mogelijk. Het e-mailadres dient tevens als contactadres dat door JOXX diensten kan worden gebruikt, die zich het recht voorbehouden om de Gebruiker om een telefoonnummer te vragen voor identificatiedoeleinden en voor de uitvoering van de Contractuele Documenten.

Op verzoek en in overeenstemming met de geldende wetgeving kan elke Gebruiker verzoeken om toegang, wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens over hem/haar die in het bezit zijn van CONNECTIE (zie ons Privacybeleid).

Het downloaden en installeren van de Mobiele Applicatie is een tijdelijke, persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve toestemming (licentie) gegeven door de bedrijfsaansluiting om software te installeren op de hardware / terminal van de Gebruiker, zonder de volledige eigendom van de software van de bedrijfsaansluiting in gevaar te brengen.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn hardware / terminal compatibel is met de mobiele applicatie.

Het is de Gebruiker verboden om de Mobiele Applicatie en/of de functies ervan, die eigendom zijn van de Verbinding, door te verkopen, onder te verhuren, te omzeilen, uit te schakelen of te beschadigen.

De Bedrijfsaansluiting heeft de mogelijkheid om, indien nodig, de mobiele applicatie automatisch bij te werken.

Elk geval van onrechtmatig of frauduleus gebruik, niet-respecteren of herhaald falen van de Contractuele Documenten zal leiden tot de tijdelijke of permanente isolatie of verbanning van de Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving.

Toegang tot de functies en het abonnement van mobiele applicaties

Een deel van de functionaliteiten en de inhoud van de mobiele applicatie zijn gratis toegankelijk voor alle gebruikers. Een ander deel van de functionaliteiten is toegankelijk voor Gebruikers die zich hebben geabonneerd op een abonnementsformule binnen de applicatie.

Met een abonnement kunt u gebruik maken van alle functies die beschikbaar zijn op de mobiele applicatie.

Abonnementsfuncties omvatten onbeperkte toegang tot online profielen, het verzenden van video- en voicemailberichten naar privéberichten, het bekijken van radarcrossovers, onzichtbaarheid, het onbeperkt blokkeren van andere gebruikers, uitbreiding van de openbare galerij, creatie van privégalerijen, videoprofielen, nieuwsberichten, videobellen en het gebruik van het videostreamingkanaal.

Een abonnement dat door een Gebruiker wordt genomen, wordt op individuele, persoonlijke basis genomen en is niet overdraagbaar.

Alle huidige Pass worden gedetailleerd weergegeven op de mobiele applicatie. De geldende aanbiedingen zijn de aanbiedingen die worden weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

De prijzen van de passen zijn :

 • 1 week : 5 euro (incl. BTW) niet-hernieuwbaar
 • 1maand : 8,99 euro (incl. BTW) niet-hernieuwbaar
 • 3 maanden : 14,99 euro (incl. BTW) niet-hernieuwbaar
 • 6 maanden : 26,99 euro (incl. BTW) niet-hernieuwbaar
 • 1 Jaar : 48,99 euro (incl. BTW) niet-hernieuwbaar

De betalingen worden geregistreerd en beheerd door de account van de gebruiker binnen de applicatie.

De betaling is niet-hernieuwbaard. In dit geval eindigt de toegang tot de betaalde functies van de aanvraag aan het einde van de bovengenoemde periode. Wordt de registratie van betalingen en het beheer van verlengingen uitgevoerd door een gespecialiseerde externe dienstverlener?

JOXX heeft geen kennis van gegevens zoals creditcardnummers. Het is aan de Gebruiker om het privacybeleid te raadplegen van de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het verzamelen van het abonnement.

De firma Connection behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen en om bepaalde toegangen tot delen van haar dienst te factureren.

In geval van schorsing of verwijdering van het gebruikersaccount tijdens het abonnement wordt de gebruiker voor de resterende tijd niet pro rata vergoed.

In geval van opschorting of verwijdering van het account van de Gebruiker op initiatief van de Bedrijfsaansluiting in het kader van de toepassing van de Contractuele Documenten, zal de Gebruiker geen aanspraak kunnen maken op enige terugbetaling van het resterende abonnement.

JOXX biedt van tijd tot tijd een promotieactie aan. Informatie over hun duur en voorwaarden is beschikbaar op de mobiele applicatie.

JOXX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor telefoonkosten in verband met roaming of geolokalisatie die door de telefoonoperatoren van de Gebruikers in rekening kunnen worden gebracht.

Gepubliceerde inhoud

De inhoud op een rijtje zetten

Het is noodzakelijk om een account te hebben om in de lijst van Gebruikers aanwezig te zijn, om contact met hen op te nemen en om de inhoud te publiceren.

De inhoud is openbaar of privé.

Publieke content is zichtbaar voor alle gebruikers van de mobiele applicatie. Gebruikers die Content online plaatsen doen dat gratis. De online geplaatste inhoud is Publieke inhoud.

Privé-inhoud is de inhoud die tussen gebruikers wordt uitgewisseld via privéberichten.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het online zetten van zijn Content. Hij verbindt zich er uitdrukkelijk toe de geldende wetten te respecteren en de Contractuele Documenten na te leven.

JOXX oefent een matiging van Public Content uit.

Indien de Gebruiker niet voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, het Moderatiebeleid en het Privacybeleid, behoudt JOXX zich het recht voor om de Inhoud op te schorten en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, en ook om een Isolatie- of Banishment-procedure tegen de Gebruiker toe te passen niettegenstaande de beëindiging van de Contractuele Documenten.

Elke Gebruiker kan op elk moment een Gebruiker of Content die hij/zij in strijd acht met de geldende wetgeving, met deze algemene voorwaarden, met het Charter van Gematigdheid en met het Charter van Vertrouwen melden door de reden van de melding aan te geven, via het contactformulier, of door gebruik te maken van de “Meldings”-functie op de Mobiele Applicatie.

De matigingsteams zullen dit verslag dan binnen een korte termijn verwerken, waarbij ze zich het recht voorbehouden om te beslissen of ze al dan niet gevolg geven aan het ontvangen verslag.

Het bedrijf Connection herinnert aan de volgende bepalingen van de wet genaamd LCEN van 21 juni 2004: “Het feit dat een persoon een inhoud of een activiteit aan de personen vermeld in 2 als illegaal presenteert om de intrekking ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan te stoppen, terwijl hij deze onjuiste informatie kent, wordt bestraft met een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 15 000 euro. »

Door het vrijwillig deponeren van Publieke Content in de specifieke gebieden van de Mobiele Applicatie, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze publiekelijk leesbaar wordt gemaakt op de Applicatie en erkent hij dat JOXX niet over de technische middelen beschikt om het mogelijk verzamelen en opslaan ervan door andere Gebruikers te voorkomen. Hun latere gebruik buiten de mobiele applicatie is op geen enkele wijze onderworpen aan de controle van JOXX, die hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Publicatie van de inhoud

De Mobiele Applicatie biedt Gebruikers met een account de mogelijkheid om Content, berichten of bijdragen te publiceren in de vorm van tekst, foto’s, video’s. De Gebruiker garandeert uitdrukkelijk dat de gepubliceerde inhoud voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen. De gebruiker moet alle noodzakelijke toestemming hebben om de naam, het beeld en de stem van elke identificeerbare persoon te gebruiken, ongeacht de aard van de inhoud.

De Mobiele Applicatie behoudt zich het recht voor om Public Content al dan niet te publiceren. Door het naar de Gebruiker te sturen, aanvaardt de Gebruiker, zonder vergoeding, dat het wordt gereproduceerd of weergegeven op de Mobiele Applicatie, en op al zijn derivaten die toegankelijk zijn op smartphones, tablets, enz. De Gebruiker machtigt de Mobiele Applicatie om correcties en wijzigingen aan te brengen in de Content om deze aan te passen aan de opmaakstandaarden van de Mobiele Applicatie waar deze zal worden gepubliceerd. Door het verzenden van zijn Content geeft de Gebruiker toestemming voor de publicatie van zijn Content onder de hierboven genoemde voorwaarden.

De Gebruiker van de Mobiele Applicatie stemt er uitdrukkelijk mee in dat Content die door andere Gebruikers wordt gepubliceerd, wordt aangeboden. De firma Aansluiting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, noch voor de onaangename of tegenstrijdige kwaliteit van de inhoud die door andere Gebruikers wordt voorgesteld.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke actie die onder zijn ID wordt uitgevoerd en voor alle interacties die hij met andere Gebruikers heeft.

In geen enkel geval is de bedrijfsaansluiting verantwoordelijk voor informatie, gegevens, inhoud, van welke aard dan ook, die door de Gebruiker wordt verzonden, gepubliceerd, verspreid en gecommuniceerd en/of uitgewisseld met andere Gebruikers.

 In geval van verduistering of identiteitsdiefstal heeft de Gebruiker de verplichting om de bedrijfsaansluiting zo snel mogelijk te melden via het contactformulier dat beschikbaar is op de Applicatie of op de website.

De bedrijfsaansluiting kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verduistering of misbruik van persoonlijke gegevens van een Gebruiker door andere Gebruikers.

Gebruikerscommunicatie en veiligheid

Het bedrijf Connection heeft de mogelijkheid om gebruikers per e-mail of via het berichtensysteem van de mobiele applicatie te schrijven.

De Gebruiker kan meldingen van de Mobiele Applicatie rechtstreeks op zijn hardware/terminal ontvangen; hij heeft de mogelijkheid om, onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangst van deze meldingen van het controlecentrum van zijn hardware/terminal te onderdrukken.

Voor de veiligheid van de gebruikers van de applicatie :

 • De firma Aansluiting behoudt zich het recht voor om een Gebruiker die in strijd met de Contractuele Documenten handelt, te isoleren of te verbannen.
 • Het bedrijf Connection kan met alle automatische middelen waarover het beschikt, de inhoud analyseren die op zijn aanvraag wordt gepubliceerd.
 • Elke gebruiker kan een profiel, post of commentaar rapporteren aan de JOXX Moderation Service.

De klantenservice van JOXX is rechtstreeks bereikbaar via het contactformulier in de aanvraag of via de website www.joxx.men.

Een charter van vertrouwen is van toepassing op alle gebruikers om een zo veilig mogelijke ruimte voor gebruikersvriendelijkheid en uitwisseling te creëren en er voordeel uit te halen.

Beschikbaarheid van de mobiele applicatie en haar functionaliteiten

Het bedrijf Connection verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid van de mobiele applicatie te verzekeren.

De mobiele applicatie is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van een al dan niet geplande onderbreking voor onderhoudsdoeleinden, of in geval van overmacht, in geval van onbeschikbaarheid van de elektronische communicatie- en telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die de telefoon van de gebruiker of zijn verbinding met de telecommunicatie- en elektronische communicatienetwerken aantasten.

Bovendien en in elk geval is de Aansluiting onderworpen aan een middelenverbintenis en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid, het falen van de Mobiele Applicatie en het gebruik ervan door de Gebruiker, noch voor enige schade of nadeel voortvloeiend uit de levering van de Mobiele Applicatie van het gebruik ervan of het niet-gebruiken ervan of de inhoud ervan.

De functionaliteiten die aan de gebruiker worden aangeboden, vereisen de activering van de geolokalisatie en de GPS-bediening in de parameters van zijn telefoon. De Gebruiker erkent dat hij de mogelijkheid heeft om zijn geolokalisatie op elk moment te verwijderen door de parameters van zijn telefoon te wijzigen, aangezien deze wijziging kan leiden tot de ontoegankelijkheid van bepaalde functionaliteiten van de Mobiele Applicatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geldige GPS-gegevens te verstrekken die niet zijn gewijzigd door de tussenkomst van de Gebruiker of een derde partij. Valse GPS-coördinaten of als fout gedetecteerde coördinaten zullen de goede werking en beschikbaarheid van de mobiele applicatie verhinderen.

Verantwoordelijkheid

De firma Aansluiting onder de Contractuele Documenten is slechts gebonden aan een middelenverbintenis en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor informatie, gegevens, inhoud, van welke aard dan ook, die door de Gebruiker wordt verzonden, gepubliceerd, verspreid en gecommuniceerd en/of uitgewisseld met andere Gebruikers.

Met betrekking tot de bepalingen van de wet van 21 juni 2004 genaamd LCEN, specificeert de onderneming Connection dat haar actie beperkt is tot het hosten van informatie, gegevens en inhoud van haar Gebruikers.

Als zodanig is het bedrijf Connection geen producent in de zin van artikel 93-3 van wet nr. 82-652 van 29 juli 1982 betreffende audiovisuele communicatie en is het niet onderworpen aan een algemene verplichting om toezicht te houden op de informatie die het doorgeeft of opslaat, noch aan een algemene verplichting om feiten of omstandigheden te zoeken die illegale activiteiten aan het licht brengen.

In overeenstemming met de wet van 21 juni 2004 genaamd LCEN, kan de burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de onderneming Connection alleen ingrijpen als zij, na op de hoogte te zijn gebracht van het ongeoorloofde karakter van de opgeslagen informatie, niet onmiddellijk heeft gehandeld om deze informatie in te trekken of de toegang onmogelijk te maken. De bedrijfsaansluiting geeft aan dat elke persoon of gebruiker een recht van kennisgeving heeft zoals voorzien in de wet LCEN, die bepaalt dat :

“Kennis van de betwiste feiten wordt verondersteld te zijn verkregen door de onder 2 genoemde personen wanneer zij in kennis worden gesteld van het volgende:

 • de datum van kennisgeving;
 • indien de kennisgever een natuurlijk persoon is: zijn naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats; indien de aanvrager een rechtspersoon is: zijn vorm, naam, statutaire zetel en de instantie die hem wettelijk vertegenwoordigt;
 • de naam en de woonplaats van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, de naam en de statutaire zetel;
 • een beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie;
 • de redenen waarom de inhoud moet worden geschrapt, met inbegrip van de verwijzing naar wettelijke bepalingen en feitelijke rechtvaardigingsgronden;
 • een kopie van de aan de auteur of de uitgever van de betwiste informatie of activiteiten gerichte correspondentie waarin wordt verzocht om onderbreking, intrekking of wijziging van de informatie of activiteiten, of waarin wordt gemotiveerd dat er geen contact met de auteur of de uitgever kon worden opgenomen. »

Het bedrijf Connection specificeert dat het, in overeenstemming met de LCEN-wet, de bevoegde overheidsinstanties onmiddellijk op de hoogte zal brengen van eventuele illegale activiteiten, waarbij het LCEN aangeeft :

“Met het oog op het publieke belang van de onderdrukking van de verheerlijking van misdaden tegen de menselijkheid, de provocatie tot het plegen van terroristische daden en de verheerlijking daarvan, het aanzetten tot rassenhaat, de haat tegen personen op grond van hun geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit of handicap, kinderpornografie en het aanzetten tot geweld, met inbegrip van het aanzetten tot seksueel en seksistisch geweld, alsook aanvallen op de menselijke waardigheid, moeten bovengenoemde personen bijdragen tot de bestrijding van de verspreiding van de misdrijven bedoeld in het vijfde, zevende en achtste lid van artikel 24 van de wet van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en in de artikelen 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 en 227-24 en 421-2-5 van het wetboek van strafrecht.

Daartoe moeten zij een gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar mechanisme invoeren dat elke persoon in staat stelt dit soort gegevens onder zijn aandacht te brengen. Zij hebben ook de verplichting om enerzijds de bevoegde overheidsinstanties onverwijld in kennis te stellen van de in het vorige lid genoemde onwettige activiteiten die aan hen worden gemeld en die door de ontvangers van hun diensten worden uitgevoerd, en anderzijds de middelen die zij voor de bestrijding van deze onwettige activiteiten inzetten, openbaar te maken. »

Beëindiging

Indien een van de partijen een van haar verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij, vijftien (15) dagen na de datum van ontvangst, of bij gebreke daarvan vanaf de datum van de eerste indiening van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die geen resultaat heeft opgeleverd, de Contractuele Documenten van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke of andere formaliteit, en zonder afbreuk te doen aan andere rechten of vorderingen, met name met het oog op het vorderen van eventuele schadevergoedingen.

Derden die tussenkomen op het verzoekschrift

De Gebruiker aanvaardt dat de Mobiele Applicatie hem/haar commerciële berichten stuurt van derden buiten de Gebruikers en het Aansluitbedrijf.

De firma Aansluiting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze commerciële berichten voor de Gebruiker, noch voor de commerciële relaties tussen de Gebruiker en externe derden.

De bedrijfsaansluiting zal de mogelijkheid hebben om de persoonlijke gegevens te gebruiken voor het richten van commerciële berichten, maar zal de persoonlijke en individuele informatie van de Gebruiker niet aan een externe derde partij doorgeven.

Jurisdictie

De Gebruiker aanvaardt dat de toepasselijke wetgeving die is van het land van het hoofdkantoor van de onderneming Aansluiting, of Frankrijk. De bevoegde rechtbanken zijn die waarvan de hoofdzetel van het bedrijf Connection afhankelijk is.

De partijen verklaren dat zij voornemens zijn een minnelijke schikking te treffen voor alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen in verband met de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Contractuele Documenten. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.616-1 van het Franse Consumentenwetboek wordt de Klant geïnformeerd dat hij in elk geval gratis een beroep kan doen op conventionele bemiddeling (L612-1 van het Franse Consumentenwetboek) of op elke andere alternatieve methode van geschillenbeslechting in geval van een geschil.

ALGEMENE BEPALINGEN

A: Overmacht

 1. De verantwoordelijkheid van elke partij zal worden vrijgegeven in het geval dat het onmogelijk wordt om een deel of het geheel van haar verplichtingen uit te voeren ten gevolge van gebeurtenissen die het karakter van overmacht hebben, zoals gewoonlijk behouden door de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Hoven van Beroep.
 2. De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen, met vermelding van de redenen voor de onmogelijkheid.
 3. Indien de overmacht meer dan dertig (30) dagen duurt, kan dit contract door beide partijen worden opgezegd, zonder dat deze opzegging als een fout wordt beschouwd.
 4. In dat geval moet de opzegging per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden medegedeeld en zal deze in werking treden op de datum van ontvangst van de genoemde brief.

B: Interpretatie

De bepalingen van de Contractuele Documenten worden in relatie tot elkaar en in het belang van hun doel geïnterpreteerd.

C: Titel

In geval van interpretatieproblemen als gevolg van een tegenstrijdigheid tussen een van de rubrieken aan het begin van de clausules van de Contractuele Documenten en een van de clausules, worden de rubrieken onbestaande verklaard.

D: Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meer bepalingen van de Contractuele Documenten als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, worden zij geacht ongeschreven te zijn, maar de overige bepalingen van de Contractuele Documenten behouden hun volledige kracht en reikwijdte.

E: Geen ontheffing

Behoudens dwingende rechtsregels met betrekking tot beperking, wordt het niet uitoefenen van een recht of rechtsmiddel door een partij op een tijdstip waarop zij daartoe gerechtigd zou zijn, of het slechts gedeeltelijk of met een onregelmatigheid of vertraging uitoefenen, niet geacht de omvang van een dergelijk recht of rechtsmiddel te beperken of een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel of van enig ander recht of rechtsmiddel te vormen, en geeft de andere partij niet het recht om te weigeren haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk en tijdig na te komen.

F: Taal

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de taal waarin de Contractuele Documenten worden opgesteld het Frans is.